Åkeri

Transporter

I åkeriets fordonspark ingår lastväxlarfordon, lastmaskiner och kranbilar. Specialanpassning sker efter kundbehov. Ett exempel är de specialcontainrar för rökgasrening som införskaffats för att kunna sköta stofthantering åt kunden Adven.
• Fjärrtransporter av avfall, farligt avfall, farligt gods, returmaterial, slam, restprodukter och bränsle från sågverk
• Timmertransporter
• Transport av teknikbärare samt montage med fordonsmonterad kran
• Transporter och lyft med tung kran
• Lokala containertransporter
• Insamling av returglas och tidningspapper
• Vintervägunderhåll
• Transport av tippbart materiel som asfalt och grus
Fördelarna hos oss:
  • Kvalitet
  • Snabb service
  • Kompetens
  • Tillgänglighet

Kontaktperson

Ronny Wik

Telefon 0250-714 48
E-post ronny.wik@wiks-akeri.se